Dergi Yazılarının Kaynakçası (İkinci Sayı)

Stratejik Ortak’ın ikinci sayısında yazarlarımız tarafından kaleme alınan yazıların kaynakçalarını, daha fazla sayfa israfında bulunmamak için web sitemize ekledik.

MİLLİ MİRAS ve ULUSAL DAVA: EGAYDAAK – CANER ÇİFTÇİ

(1)Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Ordu ve Politika, s. 371-377

(2)https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/bakan-yilmaz-egaydaak-lar-turkiye-cumhuriyeti-nin-hakimiyetinde-10694108

(3)https://www.mfa.gov.tr/baslica-ege-denizi-sorunlari.tr.mfa

(4)https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-ege-ve-akdenizdeki-adalarin-silahsizlandirilmasini-ihlal-eden-yunanistani-bmye-sikayet-etti/2307127

(5)https://doguakdenizpolitik.com/egaydaak-kapsamindaki-adalarin-askerilestirilmesi-ve-yerlesime-acilmasi/

(6)https://doguakdenizpolitik.com/egaydaaklarin-tespiti/

(7)https://twitter.com/akdenizpolitik/status/1446470669219270686

PORTRE: İSRAİL TOPRAKLARINDA DOĞAN İLK İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU – ALP EMEÇ

Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu – Anshel Pfeffer

https://www.britannica.com/biography/Benjamin-Netanyahu

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18008697

https://www.institutmontaigne.org/en/blog/portrait-benjamin-netanyahu-prime-minister-israel

VENEZUELA’DA HÜKÜMET KRİZİ: YAŞANAN GÜNCEL SORUNLARIN ANATOMİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME – MESUDE DEMİR

Anadolu Ajansı, “Latin Amerika ve Güncel Sorunları”, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/latin-amerika-ve-guncel-sorunlari-/1671585, Erişim Tarihi: 19.10.2021.

Anadolu Ajansı, “Venezuela’da Krizin Anatomisi, https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/venezuela-da-krizin-anatomisi/1374852, Erişim Tarihi: 19.10.2021.

BBC News Türkçe, “Venezuela Krizi: 5 Soruda Neler Yaşandı, Bundan Sonra Ne Olabilir?”, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47000330, Erişim Tarihi: 19.10.2021.

BBC News Türkçe, “Venezuela Krizi: 7 Grafikle Ülkede Yaşananlar”, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47000330, Erişim Tarihi: 18.10.2021.

BBC News, “Venezuela: All You Need to Know About the Crisis in Nine Charts”, https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877, Erişim Tarihi: 18.10.2021.

DEMİREL, EGE, (2020), “Dış Müdahale Olgusu Kapsamında ABD-Venezuela İlişkileri, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 15. Cilt, 58. Sayı, s.41.

Deutsche Welle Türkçe, “Venezuela Petrol Zenginliğine Rağmen Nasıl Bu Hale Geldi?”, https://www.dw.com/tr/venezuela-petrol-zenginli%C4%9Fine-ra%C4%9Fmen-nas%C4%B1l-bu-hale-geldi/av-52621617, Erişim Tarihi: 19.10.2021.

ERDOĞAN, OĞUZHAN, (2019), “Venezuela’da Yerel Yönetimler”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12.Cilt, 5.Sayı, s.354.

Euronews, “Venezuela’da Dış Göç: Okullarda Öğretmen Yetersiz”, https://tr.euronews.com/2018/06/04/venezuela-da-d-s-goc-okullarda-ogretmen-yetersiz, Erişim Tarihi: 19.10.2021.

Foreign Policy Research Institute, “The Challenges Facing Latin America after COVID, Part 1”, https://www.fpri.org/article/2021/02/the-challenges-facing-latin-america-after-covid-part-1/, Erişim Tarihi: 18.10.2021.

Gazete Duvar, “Venezuela Niçin Battı?”, https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2017/07/08/venezuela-nicin-batti, Erişim Tarihi: 19.10.2021.

GAZİ, MEHMET ALİ, (2020), “Twitter As Political Activism Tool: An Examination On 2019 Venezuela Presidency Crisis”, Selçuk İletişim Dergisi, 13. Cilt, 2. Sayı, s.807.

KAYA, EMRE, (2014), “Latin Amerika’da Sol Liderlerin Yükselişi ve Uluslararası Politikaya Etkisi: Venezuela-Bolivya Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.38, 75, 87.

İÇ SAVAŞTAN DEVLET YÖNETİMİNE UZANAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ANATOMİSİ: TALİBAN – BAHADIR GÖNÜL

[1]Arş gör Damla Şahi̇n, “15- TALİBANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ABDNİN ÖRGÜTÜN GELİŞİM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 226-45 (s. 230).

[2] İrfan Polat, “11 Eylül Saldırıları ve ABD’nin Afganistan Müdahalesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, ss. 5-7.

[3] Akbarshah Ahmadi, “Din Tarihi ve Sosyolojik Boyutuyla Taliban Hareketi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, s. 41.

[4] Mehmet Ali Büyükkara, “Dışlamacı Müslümanlığın Orta Asya’daki İzdüşümleri: Selefilik Hareketi ve Taliban”, Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, C.3, 1301-2.

[5] Ahmadi, s. 47.

[6] Göktuğ Sönmez, Gökhan Bozbaş, ve Serhat Konuşul, “AFGAN TALİBANI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.2., Sayı:2, (2020), 59-77 (ss. 64-67).

[7] “Taliban” (Çevrimiçi) https://tr.wikipedia.org/wiki/Taliban,.

[8] Ahmadi, ss. 55-56.

[9] Şahi̇n, a.g.e., ss. 236-38.

[10] Emin Demirel, Taliban- El Kaide-Ladin ve Paylaşılamayan Ülke Afganistan, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2002, s. 177.

[11] Sönmez, Bozbaş, ve Konuşul, s. 65.

[12] “Euronews” (Çevrimiçi) https://tr.euronews.com/2021/09/08/ab-taliban-n-kurdugu-hukumeti-elestirdi-ne-kapsay-c-ne-de-temsil-ozelligi-var, erişim 17 Ekim 2021.

KAYNAKÇA

Ahmadi, Akbarshah, “Din Tarihi ve Sosyolojik Boyutuyla Taliban Hareketi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

Büyükkara, Mehmet Ali, “Dışlamacı Müslümanlığın Orta Asya’daki İzdüşümleri: Selefilik Hareketi ve Taliban”, Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye-, 3, 1301-2

Demirel, Emin, Taliban- El Kaide-Ladin ve Paylaşılamayan Ülke Afganistan, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2002

“Euronews” (Çevrimiçi) https://tr.euronews.com/2021/09/08/ab-taliban-n-kurdugu-hukumeti-elestirdi-ne-kapsay-c-ne-de-temsil-ozelligi-var, erişim 17 Ekim 2021.

Polat, İrfan, “11 Eylül Saldırıları ve ABD’nin Afganistan Müdahalesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Sönmez, Göktuğ, Gökhan Bozbaş, ve Serhat Konuşul, “AFGAN TALİBANI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2, (2020), 59-77

Şahi̇n, Arş gör Damla, “15- TALİBANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ABDNİN ÖRGÜTÜN GELİŞİM SÜRECİNDEKİ ETKİSİ”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 226-45

“Taliban” (Çevrimiçi) https://tr.wikipedia.org/wiki/Taliban,

GÖÇ VE MÜLTECİ HAREKETİ’NİN ETKİSİNDE TOPLUMSAL KADIN – BÜŞRA KAYA

Açıkalın, M. (2018). Uluslararası Göçün Toplumsal Cinsiyet Boyutu: Karaman Örneği (Yüksek Lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman). Erişim adresi: http://earsiv.kmu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11492/4701/A%C3%A7%20kal%20n,%20Melek.pdf?sequence=1

Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2). Erişim adresi: https://www.gam.gov.tr/files/d2.pdf

Biehl, K. Ve Danış, D. (2020). Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları. Google Scholar. Erişim adresi: https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/1642/Toplumsal%20Cinsiyet%20Perspektifinden%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20G%C3%B6%C3%A7%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Çelik, Z. (2016). Göç, Kentleşme ve Toplumsal Cinsiyet. ResearchGate. Erişim adresi: (PDF) Göç, Kentleşme ve Toplumsal Cinsiyet (researchgate.net)

Deniz, O. (t.y.). Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili. Eastern Geographical Review, 22. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/330834218_MULTECI_HAREKETLERI_ACISINDAN_VAN_KENTININ_DURUMU_VE_KENTTEKI_MULTECILERIN_DEMOGRAFIK_PROFILI

Ekici, S. Ve Tuncel, G. (2015). Göç ve İnsan. Birey ve Toplum, 5(9). Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/birtop/issue/29486/316342

Geçici Korumaya Ait Kayıt İşlemleri. (2019). Erişim adresi: https://www.goc.gov.tr/gecici-korumaya-ait-kayit-islemleri

Gender and migration. (2021). Erişim adresi: https://www.migrationdataportal.org/themes/gender-and-migration

Kaşka, S. (2021). Yeni Uluslararası Göç Hareketleri ve Türkiye’deki Moldovalı Kadın Hizmetçiler. Google Scholar. Erişim adresi: https://scholar.google.com.tr/citations?user=GU4_XKsAAAAJ&hl=en

Kaypak, Ş. (2017). Göçün Kadınlaşması: Göç Olgusuna Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak. Academia. Erişim adresi: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55924777/Gocun_kadin._toplum._cinsiyet-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1637435386&Signature=eR-j3JY7~v8PTSTT6ayioQ1YwX826JrjIHpxtgd52KD3BajouevGOCcaCGf~jpDlDXJu6jifz6mNdDULWLJpLluTz3dMsBnPgCbOZCrNp3ARPI6yQvoo7Ez4A8p5V5AayaVWrtoqbBO78YP8INhmWEj2pB~DOWAiVzj1S7300ADIsBjGG6w2dYxBF0~oY7YczV10Idzice8APDUgeUeDaHIwtdwS0qTKYm0plH~QFhSKdKh4fSNbhs6RKJgWfoeJYxKVCGKXaJ-szRFZv5R3SMlSha4Ye16Wy0aw7ugxyNztFb9z69MhpXnrTOL6kqiGtKW0wtGfjEfY0RMQMu4QMg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Oral, B. Ve Çetinkaya, F. (2017). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Göç, Tanımı, Nedenleri ve Göç Kuramları. ResearchGate, 3(1). Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/335716297_Sosyolojik_Bir_Olgu_Olarak_Goc_Tanimi_Nedenleri_ve_Goc_Kuramlari

Özkan, R. (2019). Göç Olgusu ve Toplumsal Yapıya Etkisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/erusosbilder/issue/51336/655276

Perruchoud, R. Ve Redpath – Cross, J. (t.y.) Göç Terimleri Sözlüğü. Uluslararası Göç Örgütü. Erişim adresi: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf

Soykan vd. (2021). Kadın Mülteciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Ceid Yayınları, 1. Erişim adresi: https://ceidizler.ceid.org.tr/dosya/kadin-multecilerpdf.pdf

Şeker, D. Ve Uçan, G. (2016). Göç Sürecinde Kadın. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1). Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/24868/262779

Şeker, O. (2019). Suriyeli Mültecilerin Değişen Toplumsal Cinsiyet Rolleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 8(23). Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/egitimvetoplum/issue/50275/649896

World Migration Report. (2020). Erişim adresi: https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-turkish-chapter-2

İSTİHBARİ VERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ VE NİLİ CASUSLUK ÖRGÜTÜ – ARDA ULUPINAR

Başucu Kitabı

Necmettin Alkan, Nili: Ortadoğu’da Casuslar Savaşı, 4. Baskı (Kronik Yayınları, Şubat 2021, İstanbul).

Dipnotlar

Mirror, “MI6 warns James Bond wannabes spy work isn’t about high-speed chases and poker”, erişim: 10 Kasım 2021, https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mi6-warns-james-bond-wannabes-25072196.

Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, 14. Baskı (Kripto Basın Yayın, 2020), 31.

Türk Dil Kurumu Sözlükleri, “İstihbarat”, erişim: 10 Kasım 2021, https://sozluk.gov.tr/.

Milli İstihbarat Teşkilatı, “İstihbarat Oluşumu”, erişim: 10 Kasım 2021, http://www.mit.gov.tr/isth-olusum.html.

Celil Bozkurt, “I. Dünya Savaşı’nda Filistin Suriye Cephesi’nde Nili Casusluk Örgütünün Faaliyetleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, (2014): 30 – 114.

Independent, “Osmanlıya karşı İngilizlere casusluk yapan Yahudi şebekesi lideri Sara Aaronsohn’un Cemal Paşa ile Filistin macerası (II)”, erişim: 10 Kasım 2021, https://www.indyturk.com/node/372566/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/osmanl%C4%B1ya-kar%C5%9F%C4%B1-i%CC%87ngilizlere-casusluk-yapan-yahudi-%C5%9Febekesi-lideri.

Mehmet Mert Çam, “I. Dünya Savaşı’nda Filistin’deki NİLİ Ajanlarının Faaliyetleri”, Yeni Türkiye Dergisi 86 (2016): 286 – 293.

TÜRKİYE’NİN AFRİKA KITASINA İLGİSİ: SOMALİ ÖRNEĞİ – ABDULKERİM ARSLAN

Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye’nin Somali Politikası (Mehmet Özkan)

Sahraaltı Afrika’da Enerji Türkiye – Afrika Ortaklığı – (Murat Erata)

Türkiye Afrika İlişkileri (Serhat Orakçı)

Turkey in Africa – Federico Donelli

setav.org/turkiyenin-afrika-perspektifinde-oncelik-kitanin-kalkinmasi/

aa.com.tr/tr/analiz/cumhurbaskani-erdoganin-afrika-turu-atilan-adimlar-ve-beklentiler/2394519

mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa

m5dergi.com/dunya/turkiyenin-afrika-politikasi-ve-afrikadaki-varligi/

al-monitor.com/tr/contents/articles/originals/2016/03/turkey-erdogan-conquest-of-africa.html

afam.org.tr/hidrokarbon-rezervleri-baglaminda-turkiyenin-somali-politikasi-riskler-ve-firsatlar/

aa.com.tr/tr/analiz/terorun-golgesinde-turkiye-somali-iliskileri/1710149

trtworld.com/magazine/a-decade-of-turkey-s-rise-in-somalia-49451

ticaret.gov.tr/data/5b885d7baf23be7c5c10c692/Somali%20Profil.pdf

mei.edu/publications/far-benefactor-turkish-government-exploiting-somalias-fragility

english.alaraby.co.uk/analysis/turkey-and-africas-deepening-ties-multipolar-world

dw.com/en/turkey-sets-its-sights-on-the-horn-of-africa/a-52111261

jamestown.org/program/turkeys-african-eagle-trains-turkish-speaking-troops-in-somalia-where-next/

msu.edu.tr/enstituler/atasaren/SOMALI.pdf

futureuae.com/m/Mainpage/Item/2686/dimensions-of-the-turkish-role-reasons-behind-turkeys-military-base-in-somalia

aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-mogadisu-buyukelcisi-yilmaz-somali-ordusunun-3te-1ini-turkiye-egitmis-olacak/1930920

aa.com.tr/tr/analiz/gorus-10-yilinda-erdoganin-somali-ziyareti-bir-halka-umut-olmak/2339797

hurriyetdailynews.com/turkish-investment-in-somalia-had-broader-economic-impact-official-159985

mfa.gov.tr/turkiye-somali-siyasi-iliskileri.tr.mfa

al-monitor.com/tr/contents/articles/originals/2020/08/turkey-africa-opening-fuels-cloud-wars-libya-somalia-niger.html

aa.com.tr/tr/dunya/turkiye-nin-somali-deki-adimlari-es-sebab-a-taktik-degistirtti/1779052

VATAN KAVRAMI ÜZERİNE BİR BAKIŞ AÇISI: “DÖRT VATAN” – ÖMER YİĞİT DEMİR

languages.oup.com/

Sorunun tarihine ve soruna dair oluşturulan barış planlarına dair daha fazla bilgi almak için: “1930 – 1960 Yılları Arası Kıbrıs Sorunu ve Barış Planları” https://stratejikortak.com/2021/02/1930-1960-yillari-arasi-kibris-sorunu-ve-baris-planlari.html

aydinlik.com.tr/arsiv/neden-mavi-vatan

bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54096105

hurriyet.com.tr/gundem/suriye-sinirinda-ucak-dusuruldu-40017924

trthaber.com/haber/ekonomi/turkiye-fuzede-rotayi-degistirdi-217305.html

bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150818_patriot_turkiye

tr.sputniknews.com/20170912/rusya-s400-kontrat-imzalandi-1030097203.html