Ana Sayfa Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

Bir İdeoloji Olarak Çevrecilik

0
Bir İdeoloji Olarak Çevrecilik Özet  Bu çalışmada çevreci hareketlerin önce siyasallaşması daha sonrasında da bir ideoloji haline gelmesi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada çevreci hareketin veya ideolojinin tarihi,...

Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Kördüğüm: Dağlık Karabağ’da Dondurulmuş Sorun

0
Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Kördüğüm: Dağlık Karabağ'da Dondurulmuş Sorun Giriş  Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri geçmişten günümüze çatışmanın olağan, barışın istisna olduğu bir atmosferde süregelmiştir. Bu iki devletin birbirleriyle olan ilişkilerine...

Vaat Edilmiş Topraklar Kavramı ve İsrail’in Kuruluş Süreci

0
Vaat Edilmiş Topraklar Kavramı ve İsrail'in Kuruluş Süreci İsrail Devleti'nin kuruluşu, Kasım 1947'de kabul edilen BM Filistin Taksim Planı hukuki düzleminde Mayıs 1948’de ilan...

Asimetrik Savaş: Dünyada Yeni ve Eski Savaşlar

0
Asimetrik Savaş: Dünyada Yeni ve Eski Savaşlar Savaş kelimesi, geçmişten günümüze kadarki zaman dilimi içerisinde epistemolojik ve ontolojik olarak farklı açılarda kullanılan bir kavram olagelmiştir...

Yusuf Akçura Ve Türk Milliyetçiliği

0
Yusuf Akçura ve Türk Milliyetçiliği Yusuf Akçura’nın Hayatı Şehabettin Mercani ve İsmail Gaspıralı gibi Türkçülük ideolojisini filizlendiren önemli isimlerden feyz almış ve bu düşünceyi “Üç...

Uluslararası İlişkilerde Teorilere Göre Anarşi Kavramının Anlamı ve Mantığı

0
Uluslararası İlişkilerde Teorilere Göre Anarşi Kavramının Anlamı ve Mantığı Uluslararası ilişkiler teorisi bir anlamda uluslararası anarşi veya egemen devlet üzerine yapılan siyasal bir söylemdir. Uluslararası...

Uluslararası Güvenliğe En Büyük Tehdit: İklim Değişikliği

1
Uluslararası Güvenliğe En Büyük Tehdit: İklim Değişikliği 2. Dünya Savaşı sonrası, Soğuk Savaş ortamında uluslararası siyasetin ve devletlerin temel önceliği güvenlikti. Fakat Soğuk Savaş’ın ardından...

1967 Altı Gün Savaşı ve Savaşın Uzun Vadeli Bölgesel Sonuçları

1
1967 Altı Gün Savaşı ve Savaşın Uzun Vadeli Bölgesel Sonuçları Orta Doğu coğrafyasının bugünkü siyasi haritası 20.yüzyılda şekillenmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, Orta Doğu’nun büyük...

Osmanlı Dönemindeki Harf İnkılabı Tartışmaları

2
Osmanlı Dönemindeki Harf İnkılabı Tartışmaları Türk yazı tarihinde Türkler, etkileşim içinde oldukları bazı toplumların alfabesini almış ve alfabe değişikliği konusunda hiç de çekingen davranmamışlardır. ...

1950-1983 Yılları Arasında Kıbrıs Sorunu

0
1950-1983 Yılları Arasında Kıbrıs Sorunu Akdeniz’in en büyük üçüncü adası Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de 34,33 ve 35,41 Kuzey enlemleri ve 32,23 ve 34,55 Doğu boylamları arasında...

ASALA Terör Örgütü

0
ASALA Terör Örgütü ASALA; Kuruluşu, Eylemleri ve Dağılış Süreci Türk topraklarındaki Ermeni problemi, Fransız ihtilalinden doğan ulusçu, özgürlükçü fikirlerle başlamış ve 19.yüzyılın sonlarına doğru giderek artmıştır....

Soğuk Savaş Öncesi ve Sonrası Değişen Güvenlik Olgusu

0
Soğuk Savaş Öncesi ve Sonrası Değişen Güvenlik Olgusu Güvenlik kavramı, net ve açıklayıcı bir izahı olmamakla birlikte, tehdit, korunma, hayatta kalma, devlet, gibi farklı çağrışımları...

Çin Ejderhasının Alevleri

0
Çin Ejderhasının Alevleri Genellikle sessiz bir güç olarak algılanan Çin, savaşla doğmuş ve geleceğini güvence altına alabilmek için savaşa girmekten tereddüt etmemiştir. Bu ülkenin hangi...

Uluslararası İlişkilerde Güç Transformasyonu

0
Uluslararası İlişkilerde Güç Transformasyonu Güç kavramı en genel anlamıyla bir aktörün, başka bir aktörün davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Uluslararası ilişkilerde güç...

İran ve Gana Arasında Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkilerin Seyri

0
Giriş Avrupalıların Gana’ya ilk olarak 1471 yılında ayak basmasından sonra ülke “Gold Coast” ismiyle anılmaya başlamıştır. Yaygın bir kullanımla “Batı Afrika’nın geçidi” şeklinde tanımlanan Tema...

1930-1938 Yılları Arasında Atatürk’ün Hollanda Basınındaki Yeri

0
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve Atatürk tarafından kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 20. yüzyılda Batı medyası için ilgi çekici bir konu olagelmiştir. Dünyanın başka yerlerindeki...