TÜRKİYE

Son zamanlarda en çok merak edilen konu bu. İlk olarak İzmir-Ankara arasındaki hızlı tren projesini, ardından da Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattındaki yüksek hızlı tren ve paralelindeki yollar için İngiltere’nin kredi vereceği bildirildi. Mersin Gaziantep arasındaki 6 saatlik yolu 2 saate indiren...
Devletlerin aralarındaki ilişkiler tarih boyunca her daim önemini korumuştur, özellikle de birbirleri ile komşuluk ilişkisi için de bulunanlar arasında bu durum daha da belirgindir. Devletler-arasında ki uzaklık boyutu; ulaşım ve iletişime bağlı olarak ortaya çıkan ortak çıkar alanlarındaki sınırlanmış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yıl yıl sonra Irak’a düzenlediği ilk ziyaret, iki ülke ilişkileri ve bölge açısından çok önemli sonuçlara doğurdu. Medyada da gördüğünüz ziyareti size dört başlıkta, en sade ve anlaşılır şekilde özetleyeceğim. Su, PKK, petrol ve Kalkınma Yolu Projesi. Sıralamayı...
Kavramsal Olarak Osmanlıcılık ve Neo-Osmanlıcılık Bilindiği gibi Osmanlıcılık, Osmanlı'nın son döneminde devletin içinde bulunduğu kötü durumdan devleti bir şekilde kurtarma ve özellikle Müslüman tebaanın devletle arasındaki vatandaşlık bağını yeniden tanımlayarak Osmanlı'ya karşı sadakatlerini pekiştirme amacıyla ortaya atılan bir düşünceydi. Dolayısıyla...
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 2013’ten bu yana yürürlükte olan, yabancıların ev satın almaları ya da yatırım yapmaları halinde geçici veya kalıcı oturma izni verilmesini öngören “Altın Vize” uygulamasının kaldırılacağını açıkladı. Bakın vatandaşlık değil, sınırsız vize. Ama 500 bin Euro...
Soğuk Savaş sonrası Batı ülkeleri ile Rusya arasında 1990’da imzalanan Avrupa’da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA), Türkiye’de 1992 yılından bu yana yürürlükteydi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle Türkiye anlaşmadan çekildi. Ama ‘o’ detayı bilmekte fayda var… Temelde asker sayılarını ve askeri...
Türkiye, İsrail ile ticari ilişkilerini kesmeliymiş… Bu söylem iç politikada partiler arası kullanılınca umursamadım, klasik sürtüşmeler dedim ama dün akşam Filistin destekçisi yabancı bir gazetecinin yukarıdaki karikatürü paylaştığını görünce yazmak istedim. Tepkisinin nedeni de Türkiye’nin İsrail ile ticareti kesmemesiymiş. Bu...
Irak’ın PKK’yı “yasaklı örgüt” olarak tanımlaması niye önemli? Üç gün önce, “Irak ilk kez PKK’yı yasaklı örgüt olarak tanımladı” haberi medyaya düştü. İlk duyulduğunda birçok kişi “kim takar Yalova Kaymakamını” dedi biliyorum ama bu çok önemli bir gelişme. Öyle ki...
Kızıldeniz’de Mısır, Sudan, Eritre, Cibuti ve Somali’den oluşan hat, Türkiye’nin yakın takibinde. Türkiye’nin 2011’de Somali ile başlayan Afrika Boynuzu macerası, 2012’de Mısır’da Mursi’nin zaferiyle bir temele oturuyordu. Ancak Mursi’nin darbe ile görevinden uzaklaştırılmasıyla gözler tekrar Somali’ye yöneldi (Önceki yazılarda...
Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta imzalanan savunma ve güvenlik konularını da içeren kapsamlı “Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması”, Somali Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. “Eee yani” diyorsanız, önce temellendireyim.Somali, 2011’den bu yana Türkiye’nin Afrika’daki en önemli müttefiki. Somali’nin...
İtalyan gazeteci Marco D’eramo, İngiliz sol gazetelerinden New Left Review’da kaleme aldığı bir yazıda, Türkiye’deki vatandaşlık satışlarının çarpıcı yüzünü bizlere gösteriyor. Yazıya göre, dünya çapında gerçekleştirilen vatandaşlık satışlarının yarısından çoğu Türkiye’de yapılıyor. 2018’deki yönetmelikle 250 bin dolarlık gayrimenkul alan bir...
ABD’nin Türkiye’yi F-35 projesinden çıkarıp, bu yetmezmiş gibi bir de yeni model F-16 satışı gerçekleştirmek istememesi ve mevcut filodaki uçakları modernize etme konusunda uzak durması, Türk Hava Kuvvetleri’nin mevcut durumu ile ilgili çeşitli sorunları gün yüzüne çıkarıyor. Milli Savunma Bakanı...
1. Libya’nın Tarihçesi Trablusgarp’ın  (Libya)  merkezi olan şehir Trablus’tur. Adı Yunanca üç şehir manasına gelmektedir. Bu üç şehir;  merkez Oea,  Sabratha (Zwagha), Leptis Magna (Lubdah)’dır (Kavas, 2012). Bölgeye ilk olarak M.Ö VII. yüzyılda Fenikeliler yerleşmişlerdir. Fenikeliler Tripolis (üç şehir) ismiyle...
Seküler Türk Milliyetçiliğinin İncelenmesi1799 Fransız İhtilali ile Avrupa’da milliyetçi duygular yükselmeye başlamıştır. Fakat aynı zamanda bu ihtilalin din adamlarının çeşitli sömürülerine bir başkaldırı niteliği taşıması sebebiyle sekülerizm-laiklik fikirleri de ortaya çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki modern dünyada milliyetçilik dendiğinde...
2000 Öncesi Türk Milliyetçiliğinin Yolculuğu 1. 2000 Öncesi Türk Milliyetçiliğinin YolculuğuKüçük Asya’da millet kavramını sosyal bir gerçek olarak ilk kez Ziya Gökalp tarafından tanımlanmış olmasına rağmen Türk milliyetçiliğinin ilk yazılı belgeleri Orhun Abideleri olarak kabul edilir. Bu abidelerde “Türk milleti...
Gambot Diplomasi ve Türkiye Gambot Diplomasi Nedir Türkçemize Gambot/ganbot şeklinde geçen İngilizce “Gunboat” kelimesi silahlı gemi anlamına gelmektedir. Gambot diplomasiyi James Cable, “uluslararası uzlaşmazlık olması durumunda savaş olmasındansa deniz gücünün, bölgesel ya da yetkisel alanda diğer ulusu uyarmak adına kullanılması”...