Dergi Yazılarının Kaynakçası (Birinci Sayı)

2015 yılında yayın hayatına başlayan StratejikOrtak.com; uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve çatışma bölgelerini ele alarak ‘Türkiye’nin Uluslararası İlişkiler Platformu’ olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Çoğunluğunu lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu genç editör ve yazar kadrosuyla dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri ziyaretçilerine sunan Stratejik Ortak, Alexa değerlerine göre alanında ülkemizin en fazla ziyaret edilen internet sitelerinden biri olmayı başarmıştır. Dijital platformlardaki gücünü ve tecrübesini ilk kez basılı yayına aktararak yıllık dergi çıkarma konusunda çalışmalarını hızlandırmış ve bu kapsamda ilk sayıyı çıkarmıştır.

Dergide yazarlarımız tarafından kaleme alınan yazıların kaynakçalarını, daha fazla sayfa israfında bulunmamak için web sitemize ekledik. Her bir yazarımız için de TEMA Vakfı’na bir fidan bağışladık. 

Libya Siyasetinin 9 yılı: İç Savaştan Türkiye’nin Askeri Desteğine

http://www.reuters.com/article/us-libya-security-un-idUSKCN0J32KX20141119

sites.tufts.edu/reinventingpeace/2013/01/07/qatars-involvement-in-libya-a-delicate-balance/

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/libyalilar-devrimin-dokuzuncu-yilinda-darbeci-haftere-direniyor/1736384

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/libya-devrimin-8-yil-donumunde-istikrara-kavusmayi-bekliyor-41119205

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/576/html

Libya Country Report (Matteo Capasso, Jędrzej Czerep, Andrea Dessì, Gabriella Sanchez)

http://ydh.com.tr/HD11815_mahmud-cibril–libyada-devlet-diye-bir-sey-yok.html

https://m.bianet.org/bianet/dunya/139773-ulusal-gucler-ittifaki-birinci-musluman-kardesler-ikinci

http://www.aljazeera.com.tr/haber-analiz/libya-secimleri-demokratiklesme-surecinde-ilk-adim%20

http://file.setav.org/Files/Pdf/20140618123220_17-subat-devrimi%E2%80%99nden-halife-haftar-darbe-girisimine-libya-siyaseti-pdf.pdf

Libya İç Savaşı: Kaddafi Rejiminin Sonu

ordaf.org/devrim-sonrasi-libyada-ekonomik-durum/

eng.globalaffairs.ru/articles/key-actors-in-the-libyan-conflict/

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/libyada-darbeye-giden-yol

www.cidob.org Libya Country Report (Matteo Capasso, Jędrzej Czerep, Andrea Dessì, Gabriella Sanchez)

https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/abnin-arap-baharina-yaniti-iki-yildan-sonra-durum-6246

politikaakademisi.org/2020/01/19/libyada-istikrar-arayislari-ve-demokrasi-deneyimi/

https://www.politico.eu/article/the-libyan-conflict-explained/

thecairoreview.com/essays/flawed-diplomacy-in-libya/

https://www.libyagundemi.com/libya-krizi-kronolojisi

stratejikortak.com/2020/07/libya-son-durum-haritasi.html

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2019-02-18/obamas-libya-debacle

https://www.mepanews.com/libya-savasi-kronolojisi-37129h.htm

emrecetinblog.com/libyadaki-olaylarin-gelisimi-ve-son-durumlar/

http://www.tuicakademi.org/wp-content/uploads/2020/08/L%C4%B0BYA-%C4%B0%C3%87-SAVA%C5%9EI-RAPORU.pdf

http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profili-libya

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/libya-devriminin-7-yilinda-hala-siddet-ve-istikrarsizlik-sarmalinda/1067628

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/libya-yeni-yila-mesruiyet-kriziyle-giriyor/713229

https://www.evrensel.net/yazi/73218/libyada-ic-savas

http://www.aljazeera.com.tr/kronoloji/kronoloji-libyada-yeni-donem

http://www.aljazeera.com.tr/gorus/2013-yili-ve-2014-basindaki-libya

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-libya

https://www.mepanews.com/fransadan-orta-afrika-ulkesi-cadda-hava-saldirisi-23987h.htm

Suya Atılan Düğüm: Güney Çin Denizi Krizi

(1) Diren Şahin, ‘’Bölgesel İhtilaflar Bağlamında Güney Çin Denizi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bölge Politikaları’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Isparta 2019), s. 1

(2) Cemre Pekcan, “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Güney Çin Denizi Krizinin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, s. 57.

(3) Hazal Arslan, ‘’Deniz Egemenliği Teorisi Çerçevesinde Güney Çin Denizi Sorunu’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Kütahya 2019), ss. 41-42.

(4) Mustafa Emrah Mutlu, ‘’Enerji Güvenliği Bağlamında Çin’in Güney Çin Denizi Politikası’’, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Kayseri 2018), ss. 47-55.

(5) Cemre Pekcan, a.g.m., s. 61.

(6) Adında Khaerani, “Güney Çin Denizi Sorunlarında ASEAN’ın Rolü”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (İstanbul 2016), s. 49.

(7) A.g.e. s. 1.

(8) Sümeyra Betül Coşkun, Güney Çin Denizi’nde ABD ve Çin’in Çatışma Eğilimli Rekabeti ve İkili İlişkilere Yansımaları, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Bursa 2019), ss. 110-113.

(9) Pekcan, a.g.m., s. 69.

(10) Kamer Kasım, “Güney Çin Denizi’nde ÇHC-ABD Rekabeti”, 30 Mayıs 2018, https://tasam.org/tr-TR/Icerik/50253/guney_cin_denizinde_chc-abd_rekabeti , (Erişim tarihi 25 Eylül 2020)

(11) Salih Çubukçu, ‘’Güney Çin Denizi Sorunu ve Uluslararası Rekabete Etkileri’’, Milli Savunma Üniversitesi, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (Ankara 2019), s. 95.

(12) Pekcan, a.g.m., s. 73.

(13) Şahin, a.g.e., ss. 95-96.

(14) Khaerani, a.g.e., ss. 63-64.

(15) Kasım, a.g.e.

Atalay Aydın

Vladimir Vladimiroviç Putin: Rusya’yı Ayağa Kaldıran Lider (Cenk Başlamış-Okay Deprem)

Vladimir Putin Baştan Sona Bir Hayat (Prof. Dr. Yaşar Onay)

Vladimir Putin (Ahmet Seyrek)

http://en.putin.kremlin.ru/bio/page-0

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin

https://www.biography.com/political-figure/vladimir-putin

https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin

Mavi Vatan’ın Hukuki Statüsü ve Uluslararası Adalet Divanı

Acer, Y.: “Doğu Akdeniz’de Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Ve Türkiye“, Deniz Hukuku Sempozyumu, 2004, s.20.

Açıkgönül, YE.: “Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua/Kolombiya  Kararının Türkiye’nin Deniz Uyuşmazlıklarına Yansımaları“, Uluslararası Hukuk ve Politika, 2014, 10(40), 1 – 34.

Balık, İ.: “Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları Ve Kıyıdaş Ülkelerle Yetki Alanı Anlaşmazlıkları“, Kent Akademisi, 2018, 11 (1), s. 86-98 .

Dağıstanlı, H.: “Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı“, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Uluslararası Kamu Hukuku) Anabilim Dalı, 2006, Ankara.

Ertuğrul, Ü.: “Birleşmi̇ş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi̇ne Göre Kıyı Devletinin Egemen Hakları“, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, 21 (1), s. 41-71.

Pazarcı, H.: “Uluslararası Adalet Divanı’nın Tunus, Libya Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığına İlişkin 24 Şubat 1982 Tarihli Kararı / Karar Metinleri“, Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 2011, 2 (2), s.42-4

Sezerer Sezgin, D.: “1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin Bilimsel Deniz Araştırmalarına Etkileri Ve Türkiye’nin Durumu “, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2007, İstanbul.

Uğur Murat, D.: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kıt’a Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlarının Belirlenmesi“, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2006, İstanbul.

Yaycı, C.: “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya’nın Rolü Ve Etkisi“. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2011, 7 (14).

Yaycı, C.: “Doğu Akdeniz’de Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu Ve Türkiye“,Bilge Strateji, 2012, 4(6),s. 1-70.

Yaycı, C.: “Sorular Ve Cevaplar İle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı.” Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2019, s.1-6.

Azerbaycan-Ermenistan Çatışmaları: Karabağ İçin Çözüm Önerileri

32. Gün Arşivi, Ebulfez Elçibey Röportajı, 1998.
Cicioğlu, F. (2016). Azerbaycan-Ermenistan Çatışma

sı: Kafkasya’da Bitmeyen Mücadele. İnat, K. & Duran, B. & Ataman, M. (Der.), Dünya Çatışmaları: Çatışma Bölgeleri ve Konuları 1. Cilt (ss. 415-435). Ankara: Nobel.

http://www.aljazeera.com.tr/dosya/oncesi-ve-sonrasiyla-karabag-savasi

http://www.aljazeera.com.tr/kronoloji/kronoloji-daglik-karabag-sorunu

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17289&lang=en

https://peacemaker.un.org/armeniaazerbaijan-bishkekprotocol94

https://tr.euronews.com/2020/02/26/hocali-katliami-28-yil-donumu-neler-yasandi-katliam-soykirim-mi-daglik-karabag-azerbaycan

https://tr.euronews.com/2020/10/01/abd-fransa-ve-rusya-ortak-bildiri-ile-ermenistan-la-azerbaycan-a-ateskes-cagr-s-yapt

https://undocs.org/S/RES/822(1993)

https://undocs.org/S/RES/853(1993)

https://undocs.org/S/RES/874(1993)

https://undocs.org/S/RES/884(1993)

https://www.aa.com.tr/en/europe/-khojaly-genocide-one-of-darkest-pages-in-20th-century-/1744271

https://www.anayasa.gen.tr/azerbaycancumhuriyeti.htm

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54330024

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusya-kafkasya8217da-on-aldi-21230

https://www.dw.com/tr/azerbaycan-ve-ermenistan-temel-%C3%A7er%C3%A7evede-anla%C5%9Ft%C4%B1/a-4234746

https://www.dw.com/tr/azeri-ve-ermeni-liderlerin-m%C3%BCnih-bulu%C5%9Fmas%C4%B1/a-4915974

https://www.dw.com/tr/ermenistan-ate%C5%9Fkes-i%C3%A7in-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmelere-haz%C4%B1r%C4%B1z/a-55138334

euractiv.com/section/global-europe/news/russia-secures-military-presence-in-armenia-until-2044/

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ilber-ortayli/azerbaycanin-karabagi-41627340

https://www.mfa.gov.az/en/content/170/organization-for-security-and-cooperation-in-europe-osce-azerbaijan-relations

https://www.milliyet.com.tr/dunya/rusya-dan-erivan-a-karabag-resti-5207620

https://www.osce.org/files/f/documents/1/0/39539.pdf

https://www.osce.org/mg/49237

https://www.osce.org/mg/51152

https://www.osce.org/minsk-group/108306

https://www.rferl.org/a/Moscow_Declaration_A_Victory_For_Armenia/1337592.html

Şıhali̇yev, E, Yılmaz, R. (2015). Ermenistan-Azerbaycan Çatışması: Çözüm Yolundaki Temel Sorunlar ve Gelecek Senaryoları. Bilge Strateji, 7 (13), 31-54. Retrieved from

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bs/issue/3797/50925

Şıhali̇yev, E. (2012). Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermenistan-Azerbaycan Çatışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 139-160. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25909/273061

Enerji Arz Güvenliği ve Nükleer Enerjinin Önemi

Çalışkan, Şadan. (2009). “Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılık Ve Enerji Arz Güvenliği Sorunu”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 25, ss. 297-310. Erişim: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876691.pdf

Çelikpala, Mitat. (2014). “Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 10, S. 40, ss. 75-99. Erişim: https://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/Celikpala-Enerji-Guvenligi.pdf

Erdoğan, Duygu, Burcu Seçgin. (2008). Yenilenebilir Enerjiler, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü, Alan Eğitiminde Araştırma Projesi, İstanbul.

Erdoğan, Selahattin. (2016). “Enerji Arz Güvenliği Bağlamında Türkiye’de Nükleer Enerji”, Liberal Düşünce Dergisi, S. 82, ss. 79-98. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790416
Pamir, Necdet. (2007). “Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye”, Stratejik Analiz, Mart, ss. 14-24.

Uğurlu, Örgen. (2009). Çevresel Güvenlik ve Türkiye’de Enerji Politikaları, İstanbul: Örgün Yayınevi.

Yılmaz, Sefer, Duhan Kalkan. (2017). “Enerji Güvenliği Kavramı: 1973 Petrol Krizi Işığında Bir Tartışma”, ANKASAM Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, ss. 169-199. Erişim: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/391852

Sorundan Çözüme Dönüşüm: Uluslararası Uyuşmazlıklar ve Diplomatik Çözüm Yöntemleri

Pazarcı, Hüseyin. Uluslararası Hukuk. Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları. 2017.

Sönmezoğlu, Faruk. Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. İstanbul: Der Yayınları. 2014.

Eren, M.Yusuf. “ Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi”. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2014.

Kaya, İslam Safa. “Uluslararası Örnekler Çerçevesinde Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Yolları”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2/1), 2017.

Önal, Hilal.“ Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Rolü”. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2019.

Topal, Ahmet Hamdi. “Uluslararası Uyuşmazlıkların Yargı Dışındaki Barışçı Çözüm Yolları”. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1999.

Ünyılmaz, Habip. “Uluslararası Toplumda Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollarla Çözümü”. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2016.

“Daimi Hakemlik Mahkemesi”.

http://www.mfa.gov.tr/daimi-hakemlik-mahkemesi.tr.mfa  (Erişim Tarihi: 02.09.2020).

“Birleşmiş Milletler Antlaşması”.

https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/6535501-Birlesmis-Milletler-Antlasmasi.pdf  (Erişim Tarihi:02.09.2020)

Geçmişten Geleceğe Yön: Misak-ı Milli

Ahmet Mumcu, Misak-ı Millî ve Anayasamız, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/3, Ankara 1985, s. 813-830.

Nejat Kaymaz, Mîsâk-ı Millî Üzerine Yapılan Tartışmalar Hakkında, TTK Bildiriler, VIII/3 (1983), s. 1941-1958.

Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele, Ankara 1998, II, s. 315-319.

Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, Ankara 1983.

Isaac F. Marcosson, Türkiye’nin Kuruluş Yıllarında Bir Yabancı Gazetecinin Ankara Yolculuğu ve Atatürk’le Görüşmesi (Çeviren: Ergun Özbudun), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I/1, Ankara 984, s. 180

Cevdet Küçük, Mîsâk-ı Millî, TDV İslâm Ansiklopedisi, (https://islamansiklopedisi.org.tr/misak-i-milli)

Mustafa Yahya Metintaş, Ankara Antlaşması’nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde Tartışılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi, Cilt 2 Sayı 5, 2019.

Aslı Erdem Oragaz, I. TBMM’de Gizli Celse Zabıtlarında Misak-ı Milli Tartışmaları, T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001.

Meclis-i Mebûsan Zabıt Ceridesi (4. devre, 1. fevkalâde toplantı 17 Şubat 1336), Ankara 1992, I, 143-151.

Hollanda’yı Hollanda Yapan Model: Polder

Frank Hendriks (2010), Het hardnekkige poldermodelhervormingen, kritieken en duplieken, Universiteit Tilburg

Franke van der Molen, David Ludwig, Luca Consoli & Hub Zwart (2019) Global challenges, Dutch solutions? The shape of responsibility in Dutch science and technology policies, Journal of Responsible Innovation

Kees Vos, Paul de Beer, Lieve De Lathouwer (2002), Verleden en toekomst van het poldermodel, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2002-18, nr 4, Universiteit Utrecht

Maarten Keune (2016), Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodelin de eenentwintigste eeuw, Amsterdam University Press

Paul de Beek (1997), Het wonderlijke poldermodel, Verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau

Jacob Johannes Woldendorp (2005), The Polder Model: From Disease to Miracle?Dutch Neo-corporatism 1965 – 2000, Vrije Universiteit Amsterdam

Jan Luiten van Zanden (2002), Loonmatigingen het poldermodel in historisch perspectief, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2002-18, nr 4, Universiteit Utrecht

Latin Amerika’da Liderlik Mücadelesi

Arms Control Association, LOOKING BACK: Lessons From the Denuclearization of Brazil and Argentina, https://www.armscontrol.org/act/2006-04/looking-back-lessons-denuclearization-brazil-argentina, erişim: 15.08.2020.

Antonıo Marıa Delgado, Asamblea Nacional nombra “representantes diplomáticos” del gobierno de Guaidó ante el hemisferio, El Nuevo Herald, 2019, https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article225236365.html, Erişim: 13.08.2020.

Clarin, “NUEVAS DECLARACIONES DEL EX COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA CHILENA Malvinas: “Hice todo lo posible para que Argentina perdiera la guerra”, 2005, https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/malvinas-hice-posible-argentina-perdiera-guerra_0_BkEXhpv1AYx.html, Erişim: 13.08.2020.

Hüsamettin Aslan, Kovid-19, Latin Amerika’ya kötü bir ekonomik miras bırakıyor, İndependent Türkçe, https://www.indyturk.com/node/236421/t%C3%BCrkiyeden-sesler/kovid-19-latin-amerikaya-k%C3%B6t%C3%BC-bir-ekonomik-miras-b%C4%B1rak%C4%B1yor, Erişim: 08.11.2020.

M. Necati Kutlu, Latin Amerika Bildiriler Kitabı, Ankara: AÜB, 2013.

Mehmet Özkan, Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?, Anadolu Ajansı, 2019.

Goldman Sachs, Global Economics Paper No: 153, 2007, s.9.

Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Yeni Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, 18.Basım, çev. Mehmet Turhani Cem Soydemir, İstanbul: Okuyanus Yayınları, 2020, 191-192.

Özge Özdemir, Brezilya ve Meksika siyaseti Latin Amerika’ya nasıl yön verecek?, BBC, 2018, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46109223, Erişim: 13.08.2020.

The World Bank, GDP- Brasil, Argentina, Mexico, Colombia, Chile, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BR-AR-MX-CO-CL, Erişim: 22.08.2020.

SIPRI, Trends In World Mılıtary Expendıture, 2019, Nisan 2020.

UNWTO, International Tourism Highlights 2019 Edition, s. 20.
Noticiero 52, AN designó nuevos embajadores de Venezuela en Brasil, Paraguay y Guatemala, 2019, https://web.archive.org/web/20190207020447/https://noticiero52.com/an-realizo-sesion-ordinaria-este-martes/, Erişim: 13.08.2020.

Wikipedia, Latin America

www.abacc.org.br/es/a-abacc/historia