Dergi Yazılarının Kaynakçası (Üçüncü Sayı)

Stratejik Ortak’ın üçüncü sayısında yazarlarımız tarafından kaleme alınan yazıların kaynakçalarını, daha fazla sayfa israfında bulunmamak için web sitemize ekledik.

I. Elizabeth’in Pek Bilinmeyen Ayrıcalıklı Yetkileri – M. Emin Ayverdi

Calik, Elin Selin, Queen Elizabeth II and Turkiye, https://www.middleeastmonitor.com/20220913-queen-elizabeth-ii-and-turkiye/.

Chakelian, Anoosh, 86 Surprising Facts About Queen Elizabeth II, http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2114386_2114388_2115566,00.html.

Coates, Sam ve Francis Elliott, Palace in U turn over Queen’s Speech, https://www.thetimes.co.uk/article/palace-in-u-turn-over-queens-speech-rjcsqhg3b0q.

MacKenzie, N. (1934). Commonwealth or Empire? The American Journal of International Law, 28(3), 559–562. http://www.jstor.org/stable/2190387.

Pegg, David ve Rob Evans, How Queen’s consent raises questions over UK democracy https://www.theguardian.com/uk-news/2021/feb/07/how-queens-consent-raises-questions-over-uk-democracy

Peter, Gould, The Queen and the law, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2400003.stm.

QUEEN’S OR PRINCE’S CONSENT, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271759/QC_PC_pamphlet_101013.pdf

Queen urged to change title, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/2002596.stm.

Queen Elizabeth II ascended to the throne at a time of deep religious divisions and worked to bring tolerance, https://theconversation.com/queen-elizabeth-ii-ascended-to-the-throne-at-a-time-of-deep-religious-divisions-and-worked-to-bring-tolerance-190492

Queen Elizabeth’s visit a show of strengthening Turkish-UK relations, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/queen-elizabeth-s-visit-a-show-of-strengthening-turkish-uk-relations-8927125.

Royal Assent Bill becomes an Act of Parliament, https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/lords/lrds-royal-assent/.

Secret papers show extent of senior royals’ veto over bills, https://www.theguardian.com/uk/2013/jan/14/secret-papers-royals-veto-bills.

Select Documents on the Constitutional History of the British Empire and Commonwealth: The dominions and India since 1900, Greenwood Press, 1985, s. 183

THE COMMITTAL of HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II, https://www.royal.uk/sites/default/files/media/committal_of_her_majesty_queen_elizabeth_ii_-_order_of_service.pdf.

Thomsen, Mike. When Britain and France nearly married, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/6261885.stm.

Twomey, Anne (2006), The Chameleon Crown, Sydney: Federation Press, s. 105.

Avrupa’da Değişen Güvenlik Algısı – Büşra Kaya

Çelik, S. (2022). 2022 Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali: AB Entegrasyonu İçin Yeni Dönem. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 2022. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulasbid/issue/68835/1093088

Demir, İ., Uçak, H., vd. (2022). Ukrayna-Rusya Savaşı ve Türkiye Ekonomisi. ULİSA12 15, 2022. https://aybu.edu.tr/GetFile?id=59940f5f-4463-4e92-83e2-f681a51a0033.pdf

Ece, N. J. (2022). Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Dış Ticaret ve Küresel Güvenliğe Etkisi: Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Savaşın Genişlemesinin Önlenmesine Katkısı. Kent Akademisi Dergisi, 15(3), 2022. https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/71621/1132664

Erol, M. S. ve Başaran, D. (2022). Rusya – Ukrayna Savaşı Bağlamında Polonya’nın Artan Jeopolitik Önemi. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, 6(1), 2022. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2424582

Günyel, C. (2011). Avrupa’nın Güvenlik ve Savuma Politikalarının Oluşum ve Gelişim Süreci (Yayın No. 2008.09.04.007) [Yüksek Lisans Teniz, Kadir Has Üniversitesi] http://sites.khas.edu.tr/tez/CihanGunyel_izinli.pdf

İldem, T. (2022). Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya Olası Üyelik Başvuruları ve Türkiye’nin Tutumu. Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi, 5, 2022. https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2022/04/220415-SweFin-NATO.pdf

Küçük, M. (2021). Avrupa Birliği’nin Güvenlik Strateji Belgelerinin Analizi. Diplomasi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 2021. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1776518

Yurdusev, N. (2022). Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı Sonuç Raporu. Türkiye Bilimler Akademisi, 2022. https://www.tuba.gov.tr/files/yayinlar/raporlar/T%C3%9CBA-Rusya%E2%80%99n%C4%B1n%20Ukrayna%E2%80%99y%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Fgali%20ve%20Uluslararas%C4%B1%20%C4%B0li%C5%9Fkiler%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1%20Sonu%C3%A7%20Raporu.pdf

Karadeniz’de Enerji Güvenliği – Enes Kaynak

Kaldor, N. (1967), Strategic Factors in Economic Development. Ithaca, NY. Cornell University Press.

Romer, P. (1989), Capital Accumulation In the Theory of Long-run Growth, in: R. Baso (Ed.) Modern Business Cycle Theory. Cambridge, M.A: Harvard University Press.

Krueger, A.O. (1990), Asian Trade and Growth Lessons. American Economic Review, 80, 108–111.

Ozturk, I. (2010), A Literature Survey on Energy-Growth nexus. Energy Policy, 38, 340–349.

Dhungel KR (2008) Regional energy trade in South Asia: problems and prospects. South Asia Econ J 9: 173–193.

Dhungel KR (2009) Does economic growth in Nepal cause electricity consumption. Hydro Nepal: J Water, Energy Environment 5: 37–41.

Mukhtarov S, Humbatova S, Seyfullayev I, et al. (2020) The effect of financial development on energy consumption in the case of Kazakhstan. J Appl Econ 23: 75–88.

Sultan R (2012) An econometric study of economic growth, energy and exports in Mauritius: Implications for trade and climate policy. Int J Energy Econ Policy 2: 225

Kartal, Gökhan (2021), The Relationship Between Energy Security, Exports and Economic Growth: The Case of Middle Eastern Countries, Turkish Journal of Middle Eastern Studies Vol. 9, No. 1, pp.15-45, ISSN:2147-7523 E-ISSN: 2630-5631, DOI: 10.26513/tocd.899337

Andrey Korotayev, Julia Zinkina, Svetlana Kobzeva, Justislav Bozhevolnov, Daria Khaltourina, Artemy Malkov, Sergey Malkov, A Trap at The Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia, Cliodynamics: The Journal of Theoretical and Mathematical History 2(2), 2012.

Turchin P. And Korotayev A. (2006), Population Dynamics and Internal Warfare: A Reconsideration. Social Evolution & History 5(2): 112–147

Hazar Strateji Enstitüsü (2014), Türkiye’nin Enerji Merkezi Olması Yolunda TANAP Projesinin Rolü.

Erbaş, Göknil (2015), Karadeniz’in Enerji-Politiği, Enerji ve Diploması, Yıl. 1, Cilt. 1, Sayı. 1, Bahar 2015, ISSN: 2149-0457

Thapa-Parajuli R, Aryal S, Alharthi M, Paudel R C, (2021) Energy consumption, export performance and economic growth in a landlocked developing country: The case of Nepal, AIMS Energy, 9(3): 516-533, DOI: 10.3934/energy.2021025

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Yükselişi – Berat Can Erdoğan

Altundağ, Zehra. 2016. Geçmişten Günümüze Şanghay İşbirliği Örgütü. Avrasya Etüdleri Dergisi. 2016, Cilt 49, Sayı 1, 99-124. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/422162

Duran, Burhanettin. 2022. ŞİÖ, Türkiye ve batı dışı dünyanın yükselişi. Sabah Gazetesi (13.09.2022). https://www.sabah.com.tr/yazarlar/duran/2022/09/13/sio-turkiye-ve-bati-disi-dunyanin-yukselisi

Eğilmez, Mahfi. 2022. Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyelik. Elde edilme tarihi: 18.09.2022. https://www.mahfiegilmez.com/2022/09/sangay-isbirligi-orgutune-uyelik.html

Pınar, Abuzer. 2018. BRICS, Şhangai İşbirliği ve Türkiye. Stratejik Düşünce Enstitüsü. 2018. https://www.sde.org.tr/abuzer-pinar/genel/brics-sangay-isbirligi-ve-turkiye-kose-yazisi-6138

Poyraz, Murat. 2019. BRICS: Bir alternatif düzen arayışı mı?. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. Cilt: 10, Sayı: 24, ss.434-449. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/772484

Arslan, İbrahim. Şanghay İş Birliği Örgütü: Çıkarlar/Öncelikler ve Bölgesel İş Birliği Arasında Bir Denge Arayışı. Güvenlik Stratejileri Dergisi. Cilt: 15 Sayı: 30 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/809346

İstikbal, Deniz. 2022. Küresel Yönetişim ve Şanghay İşbirliği Örgütü. Kriter Dergisi. Eylül 2022. Yıl:7. Sayı:22 https://kriterdergi.com/dosya-kuresel-ekonomideki-donusum/kuresel-yonetisim-ve-sanghay-isbirligi-orgutu

Örmeci, O. Kısacık, S. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Enerji Güvenliği Politikaları Çerçevesinde Çin- Rusya İlişkilerini Anlamak. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2021. Cilt: 2. Sayı: 1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1408647

Köse, Talha. 2018.  6 soruda 10.yılında BRICS zirvesi. Sabah Gazetesi. (28.07.2018). https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/talhakose/2018/07/28/6-soruda-onuncu-yilinda-brics-zirvesi

Yeni Türk Dış Politikası Doktrini: Türkiye’nin Normalleşme Adımları – Muzaffer Çitçi

Erdem, Mehmet (2006), Türkiye-İsrail Askeri İşbirliğinin Türkiye’nin Orta Doğu Politikasına Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Harchaoui, J. ve Lazib, M. (2019) “Proxy War Dynamics in Libya”, PWP Conflict Studies.

Nuruzzaman, M. (2015) “Qatar and the Arab Spring down the Foreign Policy Slope”, Contemporary Arab Affairs, 8, (2): 226-238.

Parlar Dal, E. (2012), “The Transformation of Turkey’s Relations with the Middle East: Illusion or Awakening?”, Turkish Studies, 13 (2): 244-267.

Tüysüz, Ünal (2014), Türkiye – İsrail İlişkileri: 2002-2013, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

“Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri normalleşme yolunda”(2022) T24.com.tr: https://t24.com.tr/haber/turkiye-suudi-arabistan-iliskileri-normallesme-yolunda,1025123 (e.t 06.11.2022).