Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

Sosyalizm ve Turancılık Arasında Kalmış Bir İdeoloji: Galiyevizm

0
Sosyalizm ve Turancılık Arasında Kalmış Bir İdeoloji: Galiyevizm Özet İkinci Dünya Savaşı sonrasında içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede sağ-sol çatışmaları ortaya çıkmış, pek çok...

Islam and The Reconstruction of State

0
Islam and The Reconstruction of State Islam had significant effect in world history. In a one century, after its spread, Islamic values and the conquests...

Balistik Füzelerin Özellikleri ve Savunma Sistemleri

1
Balistik Füzelerin Özellikleri ve Savunma Sistemleri Otuzdan fazla ülkenin envanterinde bulunan balistik füzeler, belirlenen hedeflere bir veya birden fazla konvansiyonel (yüksek patlayıcılı), kimyasal, biyolojik ya...

Bir İdeoloji Olarak Çevrecilik

0
Bir İdeoloji Olarak Çevrecilik Özet  Bu çalışmada çevreci hareketlerin önce siyasallaşması daha sonrasında da bir ideoloji haline gelmesi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada çevreci hareketin veya ideolojinin tarihi,...

Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Kördüğüm: Dağlık Karabağ’da Dondurulmuş Sorun

0
Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Kördüğüm: Dağlık Karabağ'da Dondurulmuş Sorun Giriş  Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri geçmişten günümüze çatışmanın olağan, barışın istisna olduğu bir atmosferde süregelmiştir. Bu iki devletin birbirleriyle olan ilişkilerine...

Vaat Edilmiş Topraklar Kavramı ve İsrail’in Kuruluş Süreci

0
Vaat Edilmiş Topraklar Kavramı ve İsrail'in Kuruluş Süreci İsrail Devleti'nin kuruluşu, Kasım 1947'de kabul edilen BM Filistin Taksim Planı hukuki düzleminde Mayıs 1948’de ilan...

Asimetrik Savaş: Dünyada Yeni ve Eski Savaşlar

0
Asimetrik Savaş: Dünyada Yeni ve Eski Savaşlar Savaş kelimesi, geçmişten günümüze kadarki zaman dilimi içerisinde epistemolojik ve ontolojik olarak farklı açılarda kullanılan bir kavram olagelmiştir...

Yusuf Akçura Ve Türk Milliyetçiliği

0
Yusuf Akçura ve Türk Milliyetçiliği Yusuf Akçura’nın Hayatı Şehabettin Mercani ve İsmail Gaspıralı gibi Türkçülük ideolojisini filizlendiren önemli isimlerden feyz almış ve bu düşünceyi “Üç...

Uluslararası İlişkilerde Teorilere Göre Anarşi Kavramının Anlamı ve Mantığı

0
Uluslararası İlişkilerde Teorilere Göre Anarşi Kavramının Anlamı ve Mantığı Uluslararası ilişkiler teorisi bir anlamda uluslararası anarşi veya egemen devlet üzerine yapılan siyasal bir söylemdir. Uluslararası...

Türkiye, ŞİÖ’ye tam üye olursa ne tür kazanımlar elde edecek?

0
Siyaset Bilimci Umur Tugay Yücel, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü hedeflerini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünü ve Türkiye'nin 'Yeniden Asya' açılımını Stratejik Ortak‘tan Caner Çiftçi‘ye...

Küresel enerji krizi: ABD-AB ilişkileri sınanıyor

0
Eski Los Angeles Başkonsolusu ve Dış Politika Analisti Gülru Gezer, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin detaylarını, Türkiye-Libya hidrokarbon anlaşmasının sahaya yansımalarını...

Uluslararası Güvenliğe En Büyük Tehdit: İklim Değişikliği

1
Uluslararası Güvenliğe En Büyük Tehdit: İklim Değişikliği 2. Dünya Savaşı sonrası, Soğuk Savaş ortamında uluslararası siyasetin ve devletlerin temel önceliği güvenlikti. Fakat Soğuk Savaş’ın ardından...

1967 Altı Gün Savaşı ve Savaşın Uzun Vadeli Bölgesel Sonuçları

1
1967 Altı Gün Savaşı ve Savaşın Uzun Vadeli Bölgesel Sonuçları Orta Doğu coğrafyasının bugünkü siyasi haritası 20.yüzyılda şekillenmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, Orta Doğu’nun büyük...

Osmanlı Dönemindeki Harf İnkılabı Tartışmaları

4
Osmanlı Dönemindeki Harf İnkılabı Tartışmaları Türk yazı tarihinde Türkler, etkileşim içinde oldukları bazı toplumların alfabesini almış ve alfabe değişikliği konusunda hiç de çekingen davranmamışlardır. ...

1950-1983 Yılları Arasında Kıbrıs Sorunu

0
1950-1983 Yılları Arasında Kıbrıs Sorunu Akdeniz’in en büyük üçüncü adası Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de 34,33 ve 35,41 Kuzey enlemleri ve 32,23 ve 34,55 Doğu boylamları arasında...

ASALA Terör Örgütü

0
ASALA Terör Örgütü ASALA; Kuruluşu, Eylemleri ve Dağılış Süreci Türk topraklarındaki Ermeni problemi, Fransız ihtilalinden doğan ulusçu, özgürlükçü fikirlerle başlamış ve 19.yüzyılın sonlarına doğru giderek artmıştır....