Uluslararası İlişkiler Makaleleri

Uluslararası ilişkiler, tarih, savunma sanayi ve ekonomi alanında Stratejik Ortak yazarları ile birlikte misafir yazarlarımızın kaleme aldığı makale ve analizler.

Soğuk Savaş Öncesi ve Sonrası Değişen Güvenlik Olgusu

0
Soğuk Savaş Öncesi ve Sonrası Değişen Güvenlik Olgusu Güvenlik kavramı, net ve açıklayıcı bir izahı olmamakla birlikte, tehdit, korunma, hayatta kalma, devlet, gibi farklı çağrışımları...

Osmanlı Denizciliğinde Akdeniz Ve Kadırga

0
Osmanlı Denizciliğinde Akdeniz Ve Kadırga Osmanlı Devleti’nin deniz alanında mücadelesinin temeli, XIV. yüzyıl Batı Anadolu deniz gaziliğine dayanır. İlk kullandıkları gemiler, envanterleri gibi birçok şeyi...

Çin Ejderhasının Alevleri

0
Çin Ejderhasının Alevleri Genellikle sessiz bir güç olarak algılanan Çin, savaşla doğmuş ve geleceğini güvence altına alabilmek için savaşa girmekten tereddüt etmemiştir. Bu ülkenin hangi...

Uluslararası İlişkilerde Güç Transformasyonu

0
Uluslararası İlişkilerde Güç Transformasyonu Güç kavramı en genel anlamıyla bir aktörün, başka bir aktörün davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Uluslararası ilişkilerde güç...

İran ve Gana Arasında Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkilerin Seyri

0
Giriş Avrupalıların Gana’ya ilk olarak 1471 yılında ayak basmasından sonra ülke “Gold Coast” ismiyle anılmaya başlamıştır. Yaygın bir kullanımla “Batı Afrika’nın geçidi” şeklinde tanımlanan Tema...

1930-1938 Yılları Arasında Atatürk’ün Hollanda Basınındaki Yeri

0
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve Atatürk tarafından kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 20. yüzyılda Batı medyası için ilgi çekici bir konu olagelmiştir. Dünyanın başka yerlerindeki...

Tarihin Yansımasında Gazi Şehir Antep’in İşgali ve Halkın Mücadelesi

0
Öz Antep savunması Milli Mücadele Savaşı'nın önemli bir abidesidir. Çünkü savunmanın süresi, savunucuları içinde bulundukları, karşı karşıya kaldıkları koşullar bakımından düşmanla kıyas kabul edilmeyecek bir...

Bir Portre: Ziya Gökalp ve Türkçülük Düşüncesi

0
Ziya Gökalp'in Kişiliği ve Hayatı Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğmuştur(Ülken, 2001).  Kendisine, babasının isteği üzerine Mehmet Ziya ismi verilmiştir. Babası, Vilayet Evrak...

Vatan Cephesi

1
Vatan Cephesinin tarihsel olarak ortaya çıktığı an, Demokrat Parti (DP) iktidarının meşruiyet krizi içine girmesine denk düşmektedir. Krizin en büyük sebeplerinden biri DP’ye karşı...

21. Yüzyılda Sınır ve Göç: Yunanistan Örneği

1
Göç hareketleri insanlık tarihinde bireysel ve toplumsal düzeyde önemli sonuçlar doğuran bir olgu olmuştur. Bu nedenle öznesi insan olan göç sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel...

Ermeni Sorununda İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından uygulanan Türkçülüğün ideolojik rolü:...

0
Ermeni Sorunu hakkında birçok çalışmalar kaleme alınmıştır. Fakat söz konusu bu araştırmalar daha çok Ermeni Sorunu alanında yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle Ermeni Sorunun gerek...

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Öncesi ve Sonrasında Uluslararası Antlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin Balkan...

0
Özet  1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, her iki devletin de tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti, her ne kadar çeşitli reformlarla (Tanzimat ve Islahat...

Avrupa Birliği Şüpheciliği ve Romanya’da Avrupa Birliği Karşıtlığı

0
Son yıllarda Avrupa Birliği’nin geleceği konusunda tartışmalar artmaktadır. Tartışmaların odağında Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirliği konusu bulunmaktadır. Özellikle Brexit sonrası Avrupa Birliği açısından değişen düzlem, birliğin...

Terör Örgütlerinin İdeolojik ve Örgütsel Yapısı 3: DHKP-C

0
Terör örgütlerinin ideolojik ve örgütsel yapısını ele aldığım yazı dizisinin üçüncüsü olan bu çalışmada PKK/KCK terör örgütünün referans aldığı gibi Marksist-Leninist ideolojiyle kurulan bir...

Rusya Federasyonu Raporu

0
Uluslararası sistemin en önemli aktörlerinden birisi olan Rusya Federasyonu, sahip olduğu çeşitli güç unsurlarıyla son derece dikkat çekici bir aktör olma özelliğini taşımaktadır. Putin...

Tel Rıfat ve Münbiç’e Operasyon Başlıyor Mu?

0
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de 'Güvenli Bölge' kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yeni operasyonların gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Erdoğan, güney sınırlarımızda oluşturulan 30 km derinliğinde güvenli...