Küresel Enerji Sorunu

474

Devletlerin ekonomik olarak büyümelerini sağlayan temel taşlardan bir tanesi de enerjidir. Kullanılan enerji kaynaklarının %87’sini fosil yakıtlar, % 6’sını yenilenebilir enerji kaynakları ve % 7’sini de nükleer enerji kaynakları oluşturmaktadır. Bu enerji kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan fosil yakıtların sınırlı olduğu ancak buna rağmen yapılan çalışmalarda fosil yakıt kullanımı artacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan yenilenebilir enerjinin üretimi maliyetli olsa da dünyamızın bugün geldiği şartlarda artan küresel ısınma

ve iklim değişikliği tehdidi ülkeleri yenilenebilir-çevreci enerjilere yönlendirmektedir.[1] Nitekim BP’nin Enerji Görünümü 2020 raporuna göre enerji kaynaklarının çeşitliliğinin artması ile karbon emisyonunun azalmaya başladığı ve 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının %10’un altına düşeceği belirtiliyor. Aynı şekilde çevreci enerjilerin artacağı öngörülmektedir. [2]

Devletler her ne kadar yenilenebilir enerjilere yönelmeye başlasa da fosil yakıtlar kullanımda hâlâ en üst sırada yer almaktadır. Fosil yakıtlar da ki bu kullanım beraberinde şiddetli bir mücadeleyi de getirmektedir. Büyük devletlerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok ciddi eşitsizlikler doğmaktadır. Mesela dünyanın en çok enerji tüketicilerinden olan ABD’de insanlar refah içinde yaşarken hemen yanı başında olan ve dünyanın en çok petrol rezervine sahip olan Venezuela’da insanlar açlık ve sefalet içindedir. Yine aynı şekilde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde de insanlar zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmalarına rağmen kaos ve savaşları maruz kalmaktadırlar.[3]

Doğalgaz üretiminde ilk sırada yer alan Rusya enerji mücadelesinde üst konumlara gelmektedir. Bu çerçevede AB ülkeleri ve Türkiye Rusya’ya bağımlı hale gelmiştir. Böylelikle Rusya çevresindeki doğalgaz ve diğer fosil yakıtlar konusunda güçlü bir mücadeleye girmektedir. Nitekim Hazar havzası Orta Asya ülkelerinin potansiyeli ve Karadeniz’de Rusların enerji politikaları görülmektedir. Bu durum beraberinde bölgesel çatışmaları da tetiklemektedir.[4] Öte yandan bu enerji mücadelesinde bir diğer önemli husus ise enerjilerin taşınması hususudur.

Hazar ve çevresindeki enerji kaynakları

Nitekim bu noktada özellikle boru hatları ve boğazlar stratejik öneme sahiptir. Bunun dışında son zamanlarda şahit olduğumuz Doğu Akdeniz sorunu, gerilim ve çatışma yaratacak potansiyele sahiptir. Bu durum dünya güvenliğine açıkça bir tehdit yaratmaktadır. Tüm bunlara rağmen yaklaşık yarım asırlık bir geleceği olan rezervlerin üzerinde oluşan kıyasıya rekabet dünyamıza yönelik tehdidi arttırmaktadır. Bu durum var olan eşitsizliği giderek artırmaktadır.

 

KAYNAK

Kaynaklar 

BAYRAÇ H. Naci, “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğal Gaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.10, S.1, s.115-142

ÇUKURÇAYIR M. Akif ve SAĞIR Hayriye, “Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.20, 2008, s.257-278

Dünya Enerji Konseyi Türkiye, BP Enerji Görünümü 2020 Raporu, https://www.dunyaenerji.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/BP-Enerji-Gorunumu-2020-Raporu-Ozeti.pdf

Dipnotlar

[1] BAYRAÇ H. Naci, “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye: Petrol ve Doğal Gaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.10, S.1, s.115-142, ss.117,118

[2] Dünya Enerji Konseyi Türkiye, BP Enerji Görünümü 2020 Raporu, https://www.dunyaenerji.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/BP-Enerji-Gorunumu-2020-Raporu-Ozeti.pdf

[3] ÇUKURÇAYIR M. Akif ve SAĞIR Hayriye, “Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.20, 2008, s.257-278, ss.257-259

[4] BAYRAÇ H. Naci, a.g.e, ss.122-128

E-BÜLTENE ABONE OLUN

Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.

Abone oldunuz, teşekkürler.

Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.

Abone oldunuz, teşekkürler.

Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Yazarlık Başvurusu

Yorum Yaz

Lütffen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz