Küresel Silahlanmaya Kısa Bir Bakış

182

İnsanlık var olduğu günden itibaren sürekli bir güvenlik tehdidi algısı ile karşılaşmıştır. Avcı-toplayıcı toplumların bu güvenlik algısı doğaya ve hayvanlara karşı olmuştur. Bu çerçevede kendilerini korumak ve yaşamlarını sürdürmek için araç gereçler yapmışlardır. Daha sonra ateşin bulunması ile güvenlik algıları şekillenmeye başlamıştır. Güvenlik algısı doğadan yabancı insanlara/toplumlara dönmüştür. Günümüze kadar ise toplumlar için güvenlik algısı tehdit oluşturabilecek başka toplumlar olmuştur. Bu tehdit algısı insanlara müthiş harcamalar yaptırarak silahlanmayı önemli kılmıştır.

Çin’de barutun bulunması ile birlikte ateşli silahlar yaygınlık kazanmıştır. Sürekli değişen silahlar, teknolojik gelişmelerin artmasıyla ciddi ölçüde tahribatlara yol açmaya başlamıştır. Teknoloji beraberinde devasa etki yaratabilecek kitle imha silahlarını da getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nı bitiren, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları bu silahların dehşet derecesini gözler önüne sermiştir. [1]

Kitle imha silahları (konvansiyonel olmayan); nükleer, kimyasal ve biyolojik olarak incelenebilir. Bu silahlar yüksek tahribat gücüne sahip olmalarının yanında doğal denge üzerinde ciddi tehdit oluşturmaktadırlar. Bunlarla birlikte sadece kullanıldığı zamanı değil geleceği de etkileyebilecek boyutlardadırlar. Özellikle biyolojik silahların etkileri uzun süre devam edebilir düzeydedir. Bu silahların etki gücü, kendilerine karşı sürekli tehdit algılayan devletlerin dikkatini çekmektedir. Soğuk Savaş döneminde iki süper gücün birbirlerini caydırmak için kitle imha silahlarına önemli yatırımlar yaptığı görülmüştür. Ancak bu silahların çevreye ve insanlığa zararları görmezden gelinmiştir. Yine de bu konuda atılan adımlar sonucunda imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT-1968) ile bir nebze olsun kitlesel imha silahları sınırlandırılmıştır. [2]

Kitle imha silahlarının dışında konvansiyonel olarak sınıflandırılan diğer silahlar bulunmaktadır. Bu silahlara yapılan yatırımlar ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Mesela ekonomik büyüklük olarak en gelişmiş 8 ülkenin askeri harcamaları dünyada var olan yoksulluğu defalarca ortadan kaldıracak boyutlardadır. Askeri harcamaları Keynesyenci argümanla yaklaşan büyük devletler Gün geçtikçe bu harcamaları arttırmaktadır. Bu durum beraberinde çatışmaları getirmektedir. Yapılan devasa yatırımlar sonucunda ortaya çıkan silahların pazarlara sunulması, pazarların yoksa bile yeni pazarların yaratılması çatışmaları beraberinde getirmektedir. Bölgesel çatışmaların arka planında yer alan silah şirketlerine baktığımızda yaratılan silah pazarını görebiliriz[3]

Silahlanmanın arttığı bu dönemde terörizmin de artmasıyla silahlanmadan doğan tehditler daha da artmaktadır.  Kitle imha silahlarının terör örgütlerinin eline geçmesi korkutucu boyutlarda tehlike oluşturabilme potansiyeline sahiptir. Özellikle 11 Eylül sonrası küresel terörizmin etkisini arttırması bu yöndeki endişeleri arttırmaktadır. Nitekim El-Kaide’nin Kitle imha silahları elde etmek için çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Bu durumun dünya için dehşet dereceye ulaşabilecek bir tehlike demektir.[4]

[irp posts=”10134″ name=”DAEŞ Planı: Su Savaşları ve Konvansiyonel Silah Olarak ‘Su'”]

KAYNAK

KAYNAKÇA

KİBAROĞLU Mustafa, “Kitle İmha Silahları ile Terör: Kıyametin Yeni Eşiği Mi?”, Avrasya Dosyası, C.12, S.3, 2006, s.120.137

KİBAROĞLU Mustafa, “Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu”, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

KILIÇ Nazife Özge, AÇDOYURAN Bengü ve BEŞER Murat, “G-8 Ülkelerinde Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C.13, S.2, 2018, s.136-146, ss.137

DİPNOTLAR 

[1]KİBAROĞLU Mustafa, “Kitle İmha Silahları ile Terör: Kıyametin Yeni Eşiği Mi?”, Avrasya Dosyası, C.12, S.3, 2006, s.120.137, ss.121

[2] KİBAROĞLU Mustafa, “Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu”, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, ss.1-19

[3] KILIÇ Nazife Özge, AÇDOYURAN Bengü ve BEŞER Murat, “G-8 Ülkelerinde Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C.13, S.2, 2018, s.136-146, ss.137,138

[4] KİBAROĞLU Mustafa, “Kitle İmha Silahları ile Terör: Kıyametin Yeni Eşiği Mi?”, Avrasya Dosyası, C.12, S.3, 2006, s.120.137, ss.124-129

E-BÜLTENE ABONE OLUN

Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.

Abone oldunuz, teşekkürler.

Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.

Abone oldunuz, teşekkürler.

Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Yazarlık Başvurusu

Yorum Yaz

Lütffen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz