İstihbarat ve Karşı İstihbarat Faaliyetleri

825

İstihbarat (Espiyonaj) ve onun karşıt kavramı olan Karşı İstihbarat (Kontrespiyonaj) Tez ve Antitez yaklaşımlarıyla hayatımıza yer edinmektedir. Literatür açısından henüz genç olan bu kavram, Endüstri 4 sonrası hayatımıza girmiş ve önemli bir olgu olduğunu Ülkelere hissettirmiştir. İstihbarat, görüneni ve görünmeyeni ayıran bir indikatördür ancak her Ülkenin görünmesini istediği ve istemediği kendi yapısal faaliyetleri vardır. Uygarlık Tarihinde Devletler varlıklarını sürdürebilmek için İstihbarat faaliyetlerine önemini esirgememiştir. Bu faaliyetler en eski kadim dönemlerden günümüz modern dünyasına kadar gelişerek devam etmiştir. Önceden yalnızca kısa vadeli düşünülüp kovuğu çizilen bu kavram 2. Dünya Savaşı sırası ve 2. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde çemberindeki direnci kırıp kendisini genişletmiştir. İstihbarat Disiplininin içerisinde kendisine spesifik yer bulan Karşı İstihbarat ise kendisine zıt faaliyetlerinin tamamına karşı koyma amacı güder.

“Bilgi güçtür” mottosuyla ivmelenen bu hareketsel faaliyetler birbirleriyle sürekli mücadele içerisindedir bir noktada başarı varsa ödünleşim oluşur ve karşı taraf kaliteyi sorgular bu yüzden esas mesele mücadeleden galip çıkmaktır, bu da stratejik yaklaşma ile mümkün olmaktadır. Ülkemiz açısından bu faaliyetlerin az bilinirliği Kolektif Güvenlik anlayışının önemini yitirdiği bu dönemde önem kazanması gereken bir konudur. Devletlerin Güvenlik sorunlarını ve açığa çıkmayan sırlarını koruması bunun yanında ülkelerin sosyo-kültürel birikimlerinin güvence altına alınması faaliyetleri tamamen karşı savunma olgusu üzerine kuruludur. Oluşan Güvenlik kaygısı, günümüzde Karşı İstihbarat birimlerinin sahip olduğu güç ile şekillenmektedir. Gelin beraber bu kavramları gerçekleştirmek için yapılan faaliyetlere önce İstihbarat sonra Karşı İstihbarat sıralamasıyla göz atalım.

[irp posts=”25491″ name=”‘Türk İstihbarat ve Casusluk Müzesi!'”]

İstihbarat Faaliyetleri

 • Siyasi İstihbarat: Siyasal konjonktürüne hâkim olunan ülkenin; Tarihsel bütünlüğü, Anayasal düzeni, Hükümet Faaliyetleri, Dış Politika yönelimleri, Siyasal Partiler vb. yapıların incelenip özümlenmesi sağlanır, böylelikle fikir oluşturulmuş olur.
 • Askeri İstihbarat: Eskisi kadar günümüzde de önemini hiç olmadığı kadar koruyan Askeri faaliyetler ülkenin bel kemiğini oluşturur. Askeri kapasite, Savaş gücü, Hava, Deniz ve Kara gücü araştırılması istihbarat faaliyetleri açısından önem taşır.

 • Ekonomik İstihbarat: Bir Ülkenin Ekonomik durumu ve Konjonktürel hamleleri ve bunun yanında Makroekonomiye hizmet eden çıkar gruplarına yönelik faaliyetleri Ekonomik istihbarat açısından hayati önem taşımaktadır.
 • Sosyal İstihbarat: Bir Ülkenin sosyal yapısı, demografik değerleri, değer yargısı, kültürel faaliyetleri ve sosyal karakteristik incelemeler sosyal istihbarat faaliyetlerinin önemini arz eder.
 • Biyografik İstihbarat: Bir Ülkenin Kanaat önderleri, Siyasi, Ekonomik ve Devlet bünyesinde çalışan önemli statüye sahip kişiler hakkında yapılan incelemelerdir.
 • Coğrafik İstihbarat: Diğer Türlere göre daha az önem arz eden Coğrafi İstihbarat bir ülkenin Coğrafyasını ele alan incelemedir.
 • Bilimsel ve Teknik İstihbarat: Bir Ülkenin Bilimsel ve Teknik faaliyetlerinin kapsamlı araştırılmasıdır. En önemli çalışma grubu ilgili ülkenin Nükleer, Askeri, Enerji
  ve Güvenlik faaliyetleridir.

Karşı İstihbarat Faaliyetleri

 • Menfaat ve Sır Korunması: Karşı İstihbaratın en önemli amacı ulusal güvenlik meselelerini perde önünden ayırmaktır. Menfaat konusunda ise ‘’Sağ el ile el sıkışırsan sol elinde taş olsun’’ mantığıyla hareket edilmektedir.
 • Yabancı İstihbarat Servislerinin Faaliyetlerine Bariyer Oluşturmak: Servislerin hareketlerini ve etki alanlarını sınırlamak temel esastır.
“Eli Cohen”
 • Vatandaş Olan Casusları Gözlemlemek ve Yakalamak: Karşıt Faaliyetler arasında en önemlisi bu husustur. Ciddiyete dikkat çekmek gerekirse Suriye’de modern Arap sosyalizmini oluşturmaya çalışan ve İktidarı ele geçiren Baas partisinin aktif olduğu yıllarda hesaba katmadığı etken olan ‘’Eli Cohen’’ adlı İsrail İstihbaratına çalışan Casusun Suriye Hükümetine verdiği zararlar örnek verilebilir. Nitekim Etkili, Rasyonel ve Operasyonel boyut açısından İstihbarat Faaliyetlerinin Milli ölçütlere uygun bir biçimde geliştirilmesi gerekir. Yıllar boyu önemini taşıyan bu kavram ilerleyen yıllarda da gelişmeye devam edecek ve Devletlerin gözdesi olmaya devam edecektir.

[irp posts=”18873″ name=”‘Devletlerin Tepkilerini Belirleyen’ Stratejik İstihbarat Neden Önemlidir?”]

KAYNAK

1 BERKOWITZ Bruce D. ve GOODMAN Allan E., Strategic Intelligence for American
Security, Princeton, Princeton University Press, 1989
2 ASEAD CİLT 6 SAYI 8 Yıl 2019, S 89-105- KARTAL, Açelya (2017), “İstihbarata Karşı
Koyma”, S. Yılmaz. (Ed.), İstihbarat Dünyası (ss. 315-327), Kripto Yayınları, Ankara.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.

Abone oldunuz, teşekkürler.

Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

Stratejik Ortak yazarlarının makalesi ve haritalar ücretsiz e-postanıza gelsin.

Abone oldunuz, teşekkürler.

Bir şeyler yanlış oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Yazarlık Başvurusu

1 Yorum Var

 1. Sevgili Yigenim İbrahim Yıldız…
  Çok güzel bir konuyu gündemine almışsın..
  Bilhassa (Bilimsel ve teknik istihbarat) kısmı günümüz için çok önemli..
  Burada çocuklara ve gençlere oyunlar üzerinden bilinçaltı bir takım fikirleri aşılayıp kendi ideolojilerini verebilirler…Bu da onlara yeni sempatizanlar kazandırır..
  Yazın için tekrar tebrikler….

Yorum Yaz

Lütffen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz