Ana Sayfa BİLİM & TEKNOLOJİ

BİLİM & TEKNOLOJİ

21 Şubat 2020 tarihinde Stratejik Ortak’ta Koronavirüs’ün ortaya çıkışı ve yayılmasını ele almıştım. O dönemler Covid-19, Veba, İspanyol gribi gibi salgınlarla kıyaslanarak küçümsenilse de durum tam olarak öyle değildi. Bizler, tarihin hiçbir döneminde bu kadar küreselleşen bir dünyada da...
Dünya üzerinde hegemon devlet olma amacı taşıyan ülkelerin mücadeleye girmekten çekinmediği bir alan olarak dış uzay sahası karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak ABD ve Sovyetler Birliği arasında bu alanda yaşanan düello, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yatışmış fakat 21. Yüzyıl itibariyle Rusya...
Giriş Bilgi Ekonomisi, günümüzde toplumsal kalkınmanın mihenk taşı olan ve Endüstri 4.0 sonrası örgütsel ve kitlesel gelişime katkıda bulunan bir kavramdır. Kuramsallaşma sürecini sürdüren bu kavram, hem tanım olarak gelişimine devam etmekte hem de ilerleyen günlerde toplumca konuşacağımız Endüstri 5.0...
Savaş ve çatışmalardaki dönüşüm tarih boyunca teknolojik gelişmelerle eşgüdümlü olarak yaşanmıştır. Kimi zaman teknolojik gelişmelere bağlı olarak üretilen araçlar savaşların niteliğini değiştirmiştir. Kimi zaman ise savaşan taraflardaki ve savaşın fiziki alanlarındaki değişimler gibi faktörler savaş araçlarının farklılaşmasına temel motivasyon...
Dünya'nın en önemli enerji kaynağı tartışmasız nükleer güç. Liyakatli kişi ve kurumlarca yönetilen bir nükleer reaktör neredeyse yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar enerjisi vb.) kadar temiz. Bunun yanında ürettiği enerji miktarı muazzam. Gelişmiş ülkelerde ise oldukça rağbet gören bir...
“Siber” kavramı ilk kez 1958 yılında Louis Couffignal tarafından kullanılmış ve 1984 yılında William Gibson “Neuromancer” adlı romanında “siber uzay” kavramını kullanarak kavramın genel olarak yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. (1) Siber uzay gelişen dünyanın teknolojik alandaki bütünlüğünü ifade etmektedir. Bu...
Daha önceki yazımızda Dünya’da iletişimi sağlayan okyanus altı kablolardan bahsedip, tarihçesi hakkında bilgilendirmeler yapmıştık. Şimdi ise iletişimimizi sağlayacak olan internetin, yerin ve hatta okyanusların altından göğün üzerine çıkmasına şahitlik edecek ve Elon Musk’ın şirketi SpceX’in ‘Starlink Projesine’ göz atacağız. Öncelikle...
Uluslararası ilişkilerde temel konulardan bir tanesi de savaşlardır. Bu bağlamda ülkelerin coğrafyası büyük önem teşkil etmektedir. Coğrafi unsurlar ve özellikle jeopolitik faktör devletlerin politika oluşturması açısından ana sebepleri meydana getirmektedir. Fakat jeopolitik kavram, uluslararası ilişkilerde önemli bir yer kaplasa...
Dünya; her gün yeni bir olaya, yeni bir buluşa sahne oluyor. Bu yenilikler, genelde hiç beklemediğimiz hızla gerçekleşiyor. Teknolojinin hayatımıza kattığı ve eski alışkanlıkları sonlandırdığı bu dönemde, yeni yapılanma ve işleyiş düzeni olacağı aşikâr. Peki; son yıllarda adını duymaya...
Şu anda okumakta olduğunuz bu yazı da dahil olmak üzere 2020 yılı başı itibariyle internetteki tüm uluslararası iletişimin %99’u denizlerin altına döşenmiş 468 tane kablo hattıyla sağlanıyor. Tabi bunların bazılarının uzunlukları sadece 131 kilometre, bazılarının uzunluklarıysa 20.000 km. Yine...
27 Mayıs 2020 tarihinde, ilk kez özel bir şirket uzaya insan gönderecekti. Planlanan uçuş, uçuşa 16 dakika kala kötü hava şartlarından dolayı 30 Mayıs 2020 tarihine ertelendi. Bugüne kadar üç ülkeye ait sekiz araç insanları uzaya taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri’nin;...
Sanayi devriminin ilki su ve buhar gücünün kullanılması ile 18. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıktı. Buhar makinesinin icadı ve mekanik üretim tesislerine dayanan devrimi yaklaşık yüzyıl sonra seri üretime geçilmesi ile başlayan 2. devrim dalgası takip etti. Üretimin serileşmesinde...
20 Nisan 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında gündeme dair birçok yeni bilgi paylaşımı sırasında yapmış olduğu açıklamaların içerisinde gençlerin kendilerini geliştirmesi açısından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden online eğitim ile geleceğin parlayan yıldızı olarak...
Artırılmış gerçeklik, fiziksel dünyadaki nesne ve mekânların yapay ögeler kullanılarak zenginleştirilmesidir. Günümüzde pek çok alanda kullanılan ve gelecekte de etkin bir şekilde kullanılacağı öngörülen artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ilgili sağlıklı çıkarımlar yapabilmek için mutlaka geçmişte neler yapıldığına ve süreç içinde...
Dört bölümde petrol ve doğal gaz yakıtlarının tanımı, bu madenlerin bulunması, kullanım alanları ve ihtiyacın temellerini ele aldım.Fosil Yakıtlarda Petrol ve Doğalgaz İlk olarak; Fosil yakıtlar nedir? Yanıcı organik birleşen içeren ve yakacak olarak kullanılma özelliğine sahip kalorisi yüksek kayaçlara ve...
2018’in ortalarında Anadolu Grubu(%19), BMC(%19), Kök Grubu(%19), Turkcell(%19), TOBB(%5), Zorlu Grubu(%19) ortaklıklarıyla hayata geçen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu(TOGG) merakla beklenilen otomobil ön tanıtımını, açılışlarını paylaşan, Bilişim Vadisinde gerçekleştirdi. Bu yazımda tanıtılan arabaların genel özelliklerinin dışında kalmış bazı detaylara değinmeye...